ثبت تغییرات شرکتها

اشخاص پس از ثبت شرکت میتوانند تغییراتی را در اساسنامه،موضوع فعالیت،میزان سرمایه،آدرس،میزان سهام،اضافه شدن شریک جدید،خروج شرکا و … اعمال نمایند که این تغییرات همانند ثبت خود شرکت نیاز به ثبت دارند.
منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکتها

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکتها:
1.تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه تغییرات با توجه به نوع تغییرات ( مجمع عمومی عادی،فوق العاده یا هیئت مدیره )
2.مدارک شناسایی اعضا و سهامداران شرکت
3.اساسنامه شرکت
4.روزنامه رسمی تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات

تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات مراجعه به اداره ثبت شرکت ها
پرداخت هزینه روزنامه رسمی
صدور آگهی

ثبت تغییرات شرکت آنلاین

Hidden

فهرست
×

دریافت مشاوره و راهنمایی از طریق واتساپ

× پشتیبانی آنلاین