پلمپ دفاتر تجاری چیست؟

طبق قانون تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت موظف به اعلام تمامی فعالیتهای شرکت از قبیل هزینه های و درآمد ها هستند که این فعالیت ها می بایست در دفاتری با عنوان دفاتر پلمپ ثبت و تسلیم اداره مالیات گردد..
دفاتر مذکور به عنوان دفاتر قانونی و دفاتر تجاری هم شناخته می شوند. این دفاتر همان طور که گفتیم برای مشخص کردن فعالیت های مالی شما می باشد و تجار و شرکت ها اجبارا باید این دفاتر را پر نمایند. این دفاتر بر اساس کاربرد به صورت 50- 100 و 150 برگی ارائه می شوند.
علل نامگذاری این دفاتر به عنوان دفاتر پلمپ این است که تمامی صفحات این دفاتر توسط اداره مالیات و ثبت شرکتها پلمپ می شوند.
کلیه شرکت ها به منظور شفاف سازی عملکرد مالی خود موظف به دریافت و تکمیل این دفاتر هستند و در صورتی که این کار را انجام ندهند، شرکت علی الراس خواهد شد که هزینه های اضافی به بار می آورد. حتی در صورتی که شرکت هیچگونه فعالیتی ندارد باز هم برای مشخص کردن عملکرد مالی شرکت باید این دفاتر اخذ و تکمیل گردد. در این شرایط دفاتر پلمپ به صورت خالی تحویل داده می شود.
شما می توانید برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی دریافت و تکمیل دفاتر پلمپ با کارشناسان ما در ثبت راشا تماس بگیرید.

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل دفتری است که ریز هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقوقی)

۱. کارت ملی مدیر عامل و مُهر شرکت
۲. روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن
۳. وکالت‌نامه یا معرفی‌نامه (در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.)

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقیقی)

۱. کارت ملی متقاضی
۲. پروانه کسب یا مجوز فعالیت کسبی

پلمپ دفاتر تجاری آنلاین

Hidden

جدا کننده بخش

فهرست
×

دریافت مشاوره و راهنمایی از طریق واتساپ

× پشتیبانی آنلاین