وظایف شرکت حسابداری چیست؟ | راشا ثبت


شرکت حسابداری یا شرکت حسابرسی، شرکتی است که خدمات حسابداری و حسابرسی را برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد ارائه می‌دهد. این شرکت‌ها با ارائه خدمات مالی و حسابداری متنوع، به مشتریان خود در مدیریت مالی، تنظیم گزارشات مالی، رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی کمک می‌کنند. شرکت‌های حسابداری معمولاً تیمی از حسابداران حرفه‌ای و متخصص دارند که در زمینه‌های مختلف حسابداری، مالی و مالیاتی آموزش دیده‌اند. خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های حسابداری شامل موارد زیر می‌شود:

 • تهیه و تنظیم گزارشات مالی: شرکت‌های حسابداری به مشتریان خود در تهیه و تنظیم گزارشات مالی کمک می‌کنند. این گزارشات شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گزارش جریان وجوه نقد و سایر اسناد مالی است که برای ارائه به سازمان‌های مالیاتی، بانک‌ها، سهامداران و سایر ذینفعان استفاده می‌شود.
 • مشاوره مالی: شرکت‌های حسابداری مشاوره مالی به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این شامل بررسی و تحلیل مالی، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت خزانه و سایر مسائل مالی است که برای بهبود عملکرد مالی و افزایش سودآوری شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • حسابرسی: شرکت‌های حسابداری به عنوان حسابرسان، گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و تأیید می‌کنند. این فعالیت به منظور اطمینان حاصل کردن از صحت و قابل اعتماد بودن گزارشات مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

شرکت‌های حسابداری نقش مهمی در حفظ شفافیت مالی و رعایت قوانین مالیاتی و حسابرسی دارند و برای سازمان‌ها و شرکت‌ها ارزش افزوده زیادی دارند.

انواع شرکت حسابداری

شرکت‌های حسابداری به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: شرکت حسابداری مشاوره، شرکت حسابداری نظارت، و شرکت حسابداری با انجام وظایف کامل. هر یک از این انواع شرکت‌ها وظایف و خدمات خود را با توجه به نیازها و موارد مختلفی ارائه می‌دهند.

شرکت حسابداری مشاوره

 • مشاوره تخصصی: این نوع شرکت‌ها به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه‌های مختلف حسابداری می‌پردازند. این مشاوره ممکن است شامل مسائل مالیاتی، انتخاب نرم‌افزارهای حسابداری، مدیریت مالی، و دیگر امور حسابداری باشد.
 • استفاده از نیروهای متخصص: این شرکت‌ها تیم‌های متخصص و با تجربه در حوزه حسابداری دارند که به مشتریان خود کمک می‌کنند تا امور مالی خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری بگیرند.

شرکت حسابداری نظارت

 • نظارت دائمی: این شرکت‌ها به نظارت دائمی بر اسناد و امور مالی و حسابداری مشتریان می‌پردازند. آن‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که تمام امور مالی و حسابداری با قوانین و استانداردهای مربوط هماهنگ هستند.
 • ارائه خدمات مشاوره: بعضی از شرکت‌های حسابداری نظارتی همچنین خدمات مشاوره را نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

شرکت حسابداری با انجام وظایف کامل

 • انجام تمام امور: این شرکت‌ها علاوه بر ارائه مشاوره، وظیفه انجام تمام امور مالی و حسابداری مشتریان را بر عهده دارند. این شامل تدوین اسناد، تهیه گزارشات مالی، مدیریت مالیات، و دیگر وظایف حسابداری است.
 • ارسال نیروهای متخصص: برخی از این شرکت‌ها ممکن است نیروهای متخصص خود را به محل کار مشتریان ارسال کنند تا در مواجه با چالش‌های خاص و محلی، بهبودی فوری ایجاد کنند.

هر کدام از این انواع شرکت‌های حسابداری به نحوی به نیازهای خاص مشتریان پاسخ می‌دهند و در بهبود و مدیریت امور مالی و حسابداری آن‌ها نقش مؤثری دارند. انتخاب نوع مناسب شرکت حسابداری بستگی به ماهیت و اندازه کسب‌وکار، نیازها و اهداف آن دارد.

وظایف شرکت حسابداری

شرکت حسابداری، وظایف متنوعی را انجام می‌دهد. در ادامه، تعدادی از وظایف را شرح می‌دهم:

 1. اعزام نیروی حسابداری: شرکت حسابداری می‌تواند نیروهای حسابداری را به سازمان‌ها و شرکت‌ها اعزام کند تا در فرآیندهای حسابداری و مالی آنها همکاری کنند.
 2. جمع‌آوری روزانه تمام مدارک نقدی: شرکت حسابداری مسئولیت جمع‌آوری و ثبت مدارک نقدی روزانه را دارد تا در سیستم حسابداری سازمان‌ها ثبت شوند.
 3. طراحی و اصلاح کدینگ: شرکت حسابداری می‌تواند کدینگ (کدهای شناسایی) مورد استفاده در سیستم حسابداری سازمان را طراحی و به‌روزرسانی کند.
 4. تأیید صحت اسناد و مدارک صادر شده: شرکت حسابداری مسئولیت تأیید صحت اسناد و مدارکی که توسط سازمان صادر می‌شوند را دارد.
 5. بررسی و انجام امور مالی و مالیاتی شرکت‌ها: شرکت حسابداری وظیفه بررسی و انجام امور مالی و مالیاتی شرکت‌ها را بر عهده دارد، از جمله تهیه گزارشات مالی و مالیاتی.
 6. انجام فعالیت‌های بیمه‌ای: شرکت حسابداری ممکن است وظیفه انجام فعالیت‌های مربوط به بیمه را نیز بر عهده بگیرد.
 7. کسب اطمینان از صحت شرح جزئیات تمام امور مالی: شرکت حسابداری مسئولیت بررسی و تأیید صحت جزئیات مالی مربوط به سوابق و تراکنش‌های مالی را دارد.
 8. بررسی شماره‌های درج شده بر روی اسناد و مدارک ارائه شده: شرکت حسابداری بررسی می‌کند که شماره‌ها و اطلاعات درج شده بر روی اسناد و مدارک مالی صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است.
 9. صدور تمام مدارک حقوق پرسنل، مزایا و مساعدات: شرکت حسابداری مسئولیت صدور مدارک مالی مربوط به حقوق پرسنل، مزایا و مساعدات را بر عهده دارد.
 10. امضای اسناد و نامه‌های حسابداری صادر شده: شرکت حسابداری موظف است اسناد و نامه‌های حسابداری صادر شده را بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده امضا کند.
 11. بستن حساب‌ها: شرکت حسابداری مسئولیت بستن حساب‌های مالی سازمان‌ها را دارد.
 12. نگهداری از لیست حقوق پرداخت شده: شرکت حسابداری موظف است لیست حقوق پرداخت شده به کارمندان را نگهداری کند.
 13. نگارش و صدور لیست هزینه‌ها با مدارک موردنیاز: شرکت حسابداری مسئولیت تهیه و صدور لیست هزینه‌ها بر اساس مدارک موردنیاز را دارد.
 14. کنترل تمامی حساب‌های بانکی: شرکت حسابداری مسئولیت کنترل تمامی حساب‌های مالی که سازمان کارفرما در بانک دارد را دارد. این شامل بررسی وضعیت حساب‌ها، ترازنامه‌ها، تراکنش‌ها و سایر امور مربوط به حساب‌های بانکی است.
 15. تنظیم صورت وضعیت پروژه‌ها: شرکت حسابداری ممکن است مسئولیت تهیه صورت وضعیت مالی پروژه‌ها را بر عهده بگیرد.
 16. پیگیری تمامی امور مربوط به بانک: شرکت حسابداری مسئولیت پیگیری امور مالی مربوط به بانک مانند چک‌ها و قسط‌ها را دارد.
 17. تفکیک سند و مدارک حساب‌های گوناگون: شرکت حسابداری مسئولیت تفکیک و طبقه‌بندی سند و مدارک مربوط به حساب‌های مختلف را دارد.
 18. تنظیم گزارش‌های ماهیانه از حساب‌های مشخص: شرکت حسابداری وظیفه تهیه گزارش‌های ماهیانه از حساب‌های مشخص بر اساس درخواست سازمان‌ها را دارد.
 19. تنظیم گزارش‌های ماهیانه برای تشخیص منابع و مصارف اصلی: شرکت حسابداری مسئولیت تهیه گزارش‌های ماهیانه برای تحلیل و تشخیص منابع و مصارف اصلی سازمان‌ها را دارد.
 20. تهیه گزارش از حساب‌های گوناگون و تأیید آنها: شرکت حسابداری وظیفه تهیه گزارش‌ها و تأیید صحت حساب‌های گوناگون را بر عهده دارد.
 21. ارائه مشاوره مالی و مالیاتی: شرکت حسابداری می‌تواند مشاوره مالی و مالیاتی به سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه دهد و راهنمایی‌های لازم را در زمینه مدیریت مالی و پایش مالیاتی ارائه کند.
 22. آموزش و ارتقاء دانش حسابداری: شرکت حسابداری می‌تواند برنامه‌های آموزشی و ارتقاء دانش حسابداری را برای کارکنان سازمان تدوین و اجرا کند.
 23. بررسی قوانین و مقررات حسابداری: شرکت حسابداری مسئولیت بررسی و بروزرسانی قوانین و مقررات حسابداری مربوط به سازمان‌ها را دارد و تأکید می‌کند که فعالیت‌های سازمان‌ها با این قوانین و مقررات سازگار باشد.
 24. ارزیابی و بهبود فرآیندهای حسابداری: شرکت حسابداری می‌تواند فرآیندهای حسابداری سازمان‌ها را ارزیابی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود و بهینه‌سازی آنها ارائه دهد.
 25. بازرسی حسابرسی: شرکت حسابداری می‌تواند به عنوان بازرس حسابرسی عملکرد مالی سازمان‌ها را بررسی کرده و گزارشات حسابرسی را تهیه کند.
 26. پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی: شرکت حسابداری ممکن است به سازمان‌ها در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی کمک کند و راهنمایی‌های لازم را برای مدیریت مالی بهینه ارائه دهد.
 27. محافظت از اطلاعات مالی: شرکت حسابداری مسئولیت محافظت از اطلاعات مالی سازمان‌ها را دارد و باید استانداردها و روش‌های امنیتی را رعایت کند تا از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مالی جلوگیری شود.
 28. انجام سایر وظایف مرتبط با حسابداری: شرکت حسابداری ممکن است وظایف دیگری را نیز بر عهده بگیرد که به حسابداری و امور مالی مربط دارد، مانند تهیه گزارشات مالی، تهیه و بررسی بودجه، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، مدیریت جریان نقدی، تجزیه و تحلیل داده‌های مالی، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تحلیل ریسک‌های مالی.

همچنین، شرکت حسابداری می‌تواند در تهیه و ارائه گزارشات مالی به مراجع خارجی، نظارت بر رعایت استانداردها و قوانین حسابداری، مشاوره در انتخاب سیستم‌های حسابداری و نرم‌افزارهای مدیریت مالی، و همچنین راهنمایی در انتخاب روش‌های مالی و مالیاتی مناسب به سازمان‌ها کمک کند. لیست فعالیت‌ها و وظایف شرکت حسابداری بسیار گسترده است و بسته به نیازهای سازمان‌ها و مشتریان، می‌تواند تغییر کند. این فهرست تنها برخی از وظایف معمول یک شرکت حسابداری را شامل می‌شود و شرکت‌ها ممکن است سایر فعالیت‌ها را نیز در نظر بگیرند.

دسته بندی وظایف انواع شرکت حسابداری

شرکت‌های حسابداری، علاوه بر دسته‌بندی‌های مرتبط با نحوه ارائه خدمات، بر اساس وظایف خاصی که در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، نیز مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرند. این دسته‌بندی‌ها بر اساس نوع خدماتی که ارائه می‌شود، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

خدمات حسابداری و مالی

 • تهیه صورت‌های مالی: این شامل بستن حساب‌ها و تهیه صورت‌های مالی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت مالی می‌شود.
 • کنترل و تجزیه‌وتحلیل حساب‌ها: انجام کنترل دقیق بر حساب‌ها و تجزیه و تحلیل جزئیات مالی.
 • تهیه ترازنامه: ارائه ترازنامه به‌عنوان یک نمای کلی از وضعیت مالی.

خدمات مالیاتی

 • ثبت و ثبت‌نام گزارشات مالی: این شامل تهیه گزارشات فصلی و ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی: آماده‌سازی و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی به سازمان‌های مربوط.
 • خدمات حوزه مالیاتی: ارائه تمام خدمات مربوط به زمینه مالیاتی، از تدوین گزارشات تا ثبت اظهارنامه ارزش‌افزوده.

خدمات اداری و پرسنلی حسابداری

 • تدوین و انعقاد قراردادهای کارکنان: انجام کارهای مرتبط با قراردادهای کاری از جمله تدوین و امضاء آنها.
 • مدیریت امور پرسنلی: از تنظیم کارت‌زنی گرفته تا ثبت‌نام بیمه‌ای و محاسبه حقوق و مزایا.
 • کارهای اداری: انجام امور کارگزینی، محاسبه اضافه‌کاری و تعطیلات، و تهیه لیست بیمه.

این دسته‌بندی‌ها به شرکت‌های حسابداری امکان می‌دهند تا خدمات خود را بر اساس نیازها و تخصص‌های خود به مشتریان ارائه دهند و در بهبود و مدیریت امور مالی و حسابداری آنان نقش به‌سزایی ایفا کنند.

نکاتی برای انتخاب بهترین شرکت حسابداری

انتخاب یک شرکت حسابداری معتبر و دریافت مشاوره در زمینه امور حسابداری دارای اهمیت فراوان است، زیرا این امور بسیار حساس و پیچیده هستند و حتی یک مشکل کوچک می‌تواند باعث خلل در تمامی حساب‌ها شود. در ادامه، برخی از نکاتی که برای انتخاب یک شرکت حسابداری باید در نظر گرفته شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 • سابقه کاری: شرکت مورد نظر باید در این حوزه دارای سابقه کاری قابل قبول باشد.
 • اشراف به قوانین: شرکت باید به طور کامل با قوانین روز بیمه و مالیات آشنا باشد.
 • متعهد بودن و پذیرش مسئولیت: متعهد بودن و پذیرش مسئولیت و وظایف، از ویژگی‌های مهم یک شرکت حسابداری است.
 • ارائه مشاوره مداوم: شرکت باید تنها خدمات خود را منحصر به قرارداد یک یا چند دوره مالی نکند و مشاوره‌های خود را به صورت مداوم ارائه دهد.
 • پاسخگویی به سوالات: شرکت باید توانایی پاسخ به تمام سوالات مدیران، کارفرمایان و صاحبان مشاغل مختلف را داشته باشد.
 • رازداری: یک شرکت حسابداری باید رازداری و محافظت از اطلاعات شرکت‌ها و موسسات را به عهده داشته باشد.
 • انجام به موقع: انجام تمام امور در زمان مقرر باعث حفظ نظم و تنظیم شرکت شما می‌شود.
 • آشنایی با اصول نامه‌نگاری: شرکت باید با اصول نامه‌نگاری آشنا باشد.

با توجه به این نکات، انتخاب یک شرکت حسابداری معتبر و قابل اعتماد برای انجام امور حسابداری و دریافت مشاوره بسیار حائز اهمیت است.

سخن نهایی

در این مقاله از راشا ثبت، به بررسی وظایف انواع شرکت‌های حسابداری پرداختیم که در ارائه خدمات حسابداری و مالی، مالیاتی، و اداری و پرسنلی حسابداری متخصص هستند. از طریق دسته‌بندی به وظایف مختلف این شرکت‌ها، مشاهده کردیم که هر یک نقش بسیار مهمی در تسهیل و بهینه‌سازی امور مالی و حسابداری مشتریان خود دارند. شرکت‌های حسابداری مشاوره با ارائه تحلیل‌های استراتژیک و مشاوره‌های تخصصی، به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. شرکت‌های حسابداری نظارت به دقت بر اسناد و امور مالی و حسابداری مشتریان نظارت کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که همه چیز با استانداردهای مربوط هماهنگ است. همچنین، شرکت‌های حسابداری با انجام وظایف کامل، به مشتریان خود خدماتی جامع ارائه می‌دهند؛ از مشاوره تا انجام تمام امور حسابداری. در نهایت، این تنوع در انواع شرکت‌های حسابداری نشان‌دهنده توانایی این صنعت در پاسخگویی به نیازهای گوناگون کسب‌وکارهاست. از مشتریان کمک می‌شود تا شریکان حسابداری مناسبی را با توجه به نیازها و اهداف خود انتخاب کرده و بهبود و مدیریت بهتری در امور مالی و حسابداری خود داشته باشند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *